Archive for the 'Uncategorized' Category

ચાલે છે માત્ર સમય

April 28th, 2015

ઘડિયાળના કાંટાની અણીઓને આધારે

ચાલનારા મનુષ્યને

ક્યાં ખબર હોય છે કે

ઘડિયાળ તો વંચક છે!

કાળનું ભક્ષક છે!

અને છતાંય

કાંટાના ધકેલાવાથી

એ આપણને સમજાવે છે કે

આપણો કેટલો સમય પસાર થઈ ગયો છે.

ઘડિયાળ તરફ નજર કરી

વીતી ગયેલા કાળને

મુઠ્ઠીમાં ન જકડી શકવાથી

બોલી ઊઠીએ છીએ

અરે, હવે તો સાંજ પડી ગઈ!

આપણે નિશ્ચિત કલાકે જ પહોંચીએ છીએ

યમરાજને દ્વારે

ભલેને

ઘરનું ઘડિયાળ

ભીંત પર લટક્યા કરતું હોય..

ચાલે છે માત્ર સમયઃ

આપણે તો એનાં પગલાં છીએ..

દર બીજી ઓક્ટોબરે મને એક સપનું આવે છે

March 14th, 2015


 

તમે ગાંધીજીને જોયા હતા?

હું હા પાડું

અને એ મને બીજો સવાલ કરે:

“ક્યાં? ક્યારે?”

હું કહું:

નાની હતી ત્યારે

બાપાજી રોજ સાંજે અમને

જુહૂના દરિયાકિનારે આવેલા

અમારા ઘર પાસે થતી

ગાંધીજીની પ્રાર્થનાસભામાં

લઈ જતા.

અમે વહેલાં જઈ આગળ બેસતાં.

ગાંધીજી સમય સાથે સ્પર્ધા કરતા હોય

એમ દોડતા આવતા અને પાછળ પગ રાખીને બેસતા.

હું ટમટમતા તારાઓનું ઝૂમખું જોતી હોઉં

એમ એમને જોયા કરતી.

એમના ચહેરા પર

બુદ્ધની આભા

આંખોમાં

ઈશુની કરુણા.

હમણાં જ મહાવીરને મળીને ન આવ્યા હોય!

અને પછી શરૂ થતું:

“વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ..”

પછી બાપાજી ગાંધીવાદી બન્યા,

જેલમાં ગયા.

ખાદીનાં કપડાં પહેરે

એ પણ બે જોડી જ.

ભોજન પણ એક કે બે કોળિયા લે.

પછી તો બા બાપાવાદી બન્યાં

અને અમે બાવાદી.

અમારા વૈષ્ણવના ઘરમાં

બધાં જ ગાંધીજન બની ગયાં.

આજે આટલાં વરસો પછી પણ

દર બીજી ઓક્ટોબરે

ગાંધીજી મારા સપનામાં આવે છે

ને મને પૂછે છેઃ

‘પ્રાર્થનાસભામાં આવીશને?’

અને

હું ગાવા માંડતી હોઉં છું

“વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ.”

બીજા દિવસે સવારે

ચા પીતાં

મારા પતિ મને પૂ્છે છેઃ

‘તને ખબર છે?

તું ઊંઘમાં વૈષ્ણવજન જેવું કંઈક ગાતી હતી એ?’

 

 

 

 

 

 

 

 

March 6th, 2014

અંતિમે -પન્ના નાયકનો અગિયારમો કાવ્યસંગ્રહ

antime 1
(બધું સાહિત્ય ઈમેજ પ્રકાશન અમદાવાદ અને મુંબઇ ખાતે ઉપલબ્ધ)

અને પન્ના નાયક પાસેથી
9034 Lykens Lane
Philadelphia, Pa 19128
e-mail: naik19104@yahoo.com

Antime

 

Two English Poems

April 13th, 2011

Below are my two English poems that were published in a very well-known American journal named World Literature Today.

PDF file of the article – WLT-PN

Debt

You and I
two separate bodies
but a single soul –
a million efforts have been made
to see this ideal come alive
but somehow deep somewhere
rings a perennial echo
of separateness
of each other’s non-acceptance.
We are nothing else –
just two pages of a book
facing each other
bound but separate
just sewn together by predestined debts
of mortal ties.

મૂળ ગુજરાતી કાવ્ય: ઋણાનુબંધ

Ceiling

Lying in bed
staring at the ceiling
I felt like reaching out:
it seemed so close.
After an unsuccessful attempt,
I put chair upon chair upon chair
on my bed, stood atop this pyramid
like an acrobat
but still could not touch the surface
that had seemed so close.
I cannot figure out
whether the ceiling is much too high
or my arms much too short.

મૂળ ગુજરાતી કાવ્ય:  કે પછી

Translations from  Gujarati
by the author and Saleem Peeradina

A distinguished Gujarati poet, Panna Naik has been active on the Gujarati literary front for approximately four decades and has established herself as a major writer. She has written several volumes of pathbreaking poetry and short stories and has given a distinct voice to Indian women as evidenced by her worldwide following. Her poetry has been amply recognized and awarded by Gujarati literary establishments both in India and the United States. In addition, she has also done pioneering work in the teaching of the Gujarati language and taught second-generation students as adjunct professor at the University of Pennsylvania.

Saleem Peeradina,  Associate Professor of English at Siena Heights University in Adrian, Michigan, is the author of First Offence (1980), Group Portrait (1992), and Mediations on Desire (2003). He edited Contemporary Indian Poetry in English (1972), one of the earliest and most widely used texts in courses on South Asian literature. The Ocean in My Yard,  Peeradina’s prose memoir of growing up in Bombay, was published by Penguin Books in 2005. His poetry is represented in major anthologies of Indian, South Asian, and Asian American writing and appeared in the November 2009 issue of WLT.

હાઇકુ (૭)

February 14th, 2010

૧.

ઝલમલતી
કિરણ માછલીઓ
નિષ્કંપ જળે

૨.

ડમરી ઊડે
સંધ્યાકાળે, ઉદાસ
ક્ષણ ધણની

૩.

ડર મૃત્યુનો
ના, કાવ્યબાહુપાશ
છૂટી જવાનો

૪.

તારા ઊઠતા
કંપી ઊઠયાં, ગભરુ
શાંત કંકણો

૫.

ના પકડાતી..
છટકતી હરણી-
એવી તો સ્મૃતિ