સંવાદ કરું છું

November 2nd, 2009

હું વૃક્ષો સાથે વાત કરું છું
.   લીલેરો સંગાથ કરું છું

કુમળો કુમળો તડકો જાણે
.   પંખી થઈને બોલે
આકાશ જાણે હોય ઉછરતું
.   લીલા રંગને ખોળે
જાણે હું તો મારી સાથે
.  પહેલી વાર સંવાદ કરું છું –

હું મારામાં વૃક્ષ ઉછેરું
.   હું મારામાં આભ
મારી ભીતર મને મળ્યાં છે
.  મૌનના રેશમ-ગાભ
હું ભીતર ને બહાર ફરું છું –

2 Responses to “સંવાદ કરું છું”

 1. saryu parikhon 17 Nov 2009 at 3:07 am

  પન્નાબહેન,
  “ચાલો ગુજરાતમાં” જરા વાર મળેલા. આજે તમારો બ્લોગ જોયો. “આકાશ જાણે હોય્ ઉતરતુ લીલા રંગને ખોળે–
  સરસ.
  હ્યુસ્ટનથી ઓસ્ટીન રહેઠાણ બદલ્યુ છે.
  આવજો
  સરયૂ પરીખ

 2. Pinkion 20 Nov 2009 at 1:07 pm

  સુંદર ગી..ત !!

  પ્રકૃતિની ગોદમાં ક્યારેય એકલતા અનુભવી જ ન શકાય .. !!

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply