હાઇકુ (૪)

November 19th, 2009

૧.

આગને ઠારે
જળ, કોણ ઠારતું
જળની આગ?

૨.

કડડભૂસ
તૂટયા પ્રીત-કાંગરા-
બચી ગૈ ક્ષણો

૩.

કલરવતું
ઝરણું, ગીચ વૃક્ષો.
ખાલી બાંકડો

૪.

છાબડીમાંનાં
પારિજાત, વીણેલાં
પરોઢ ગીતો

૫.

ઘેરી રાતનો
અંધકાર કપાયો
સૂર્યકાતરે

7 Responses to “હાઇકુ (૪)”

 1. Pancham Shuklaon 19 Nov 2009 at 11:50 pm

  પાંચે પાંચ હાઈકુ મઝાના છે.

 2. Pinkion 20 Nov 2009 at 1:18 pm

  સ….રસ !!

 3. kanchankumari parmaron 21 Nov 2009 at 9:26 am

  દરિયે લાગ્યો દવ નિ ર બિચારા શું કરે?

 4. kanchankumari parmaron 21 Nov 2009 at 9:33 am

  કરમાયા ફુલો પણ સુગ્ંધ છાબડિ નિ તરોતાજા…..

 5. rekhasindhalon 30 Nov 2009 at 12:41 pm

  ઘેરી રાતનો
  અંધકાર કપાયો
  સૂર્યકાતરે

  મજાના હાયકુ !

  આપનુઁ ઈ મેઈલ એડ્રેસ મોકલશો?

  – રેખા સિઁધલ

 6. himanshu patelon 04 Dec 2009 at 1:42 am

  સરસ છે ૫ હાયકુ.
  મળો મને@
  http;//himanshupatel555.wordpress.com
  આભાર હિમાન્શુ

 7. pravina Avinashon 24 Dec 2009 at 2:02 am

  સુંદર હાઈકુ
  ટુંકા અર્થ સભર
  વાંચી માણ્યા

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply