હાઈકુ (૫)

December 15th, 2009

૧.

મારી કવિતા-
બાવળવને મ્હોર્યું
ચંદનવૃક્ષ

૨.

ભરબપોરે
કિરણ ચિચિયારી
અસહ્ય તાપે

3.

ટહુકો રેલ્યો
કોયલે, ગુંજી ઊઠયું
આખ્ખું કાનન

૪.

તડકે લૂછી
લીધાં, ફર્શ પરનાં
પગલાં ભીનાં

૫.

સૂરજ ફરે –
ફરતા મનસૂબા
સૂર્યમુખીના

One Response to “હાઈકુ (૫)”

  1. Pinkion 21 Dec 2009 at 3:30 pm

    સરસ… !

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply