કારણ વિના..

March 9th, 2009

કોઈ પણ કારણ વિના હરું છું, ફરું છું
આંખ સામે તરે, તરવરે : એને સ્મરું છું.

નથી કોઈ આશા, નથી લેવું-દેવું
અમારે તો અહીંયા નિરાંત જીવે રહેવું

માછલીની જેમ જ હું દરિયે તરું છું
કોઈ પણ કારણ વિના હરું છું, ફરું છું.

ગઈ કાલ વીતી ગઈ, ભલે એ વીતી ગઈ
મને આવતી કાલની નથી અહીં ભીતિ કંઈ

એકેક પળને સકળથી ભરું છું
એકેક પળને અકળથી ભરું છું

કોઈ પણ કારણ વિના હરું છું, ફરું છું
આંખ સામે તરે, તરવરે : એને સ્મરું છું.

આ કાવ્ય ‘ઉદ્દે્શ’ના ફેબ્રુઆરી 2009 અંકમાં છપાયું છે.

3 Responses to “કારણ વિના..”

 1. Jayshreeon 09 Mar 2009 at 8:54 pm

  અરે વાહ…
  Once again… welcome to blogging..!! 🙂

  ગઈ કાલ વીતી ગઈ, ભલે એ વીતી ગઈ
  મને આવતી કાલની નથી અહીં ભીતિ કંઈ

  એકેક પળને સકળથી ભરું છું
  એકેક પળને અકળથી ભરું છું

  આ પંક્તિઓ મને વધારે ગમી…

 2. pragnajuon 10 Mar 2009 at 8:24 pm

  અભિનંદન અને સ્વાગત્

  કોઈ પણ કારણ વિના હરું છું, ફરું છું
  આંખ સામે તરે, તરવરે : એને સ્મરું છું.

  નથી કોઈ આશા, નથી લેવું-દેવું
  અમારે તો અહીંયા નિરાંત જીવે રહેવું
  વાહ
  એક એવું ઘર મળે આ વિશ્વમાં, ,
  જ્યાં કશા કારણ વિના પણ જઈ શકું;
  એક એવું આંગણું કે જ્યાં મને;
  કોઈપણ કારણ વગર શૈશવ મળે !

 3. kirankumar chauhanon 11 Mar 2009 at 6:46 am

  ખૂબ મજાનું કાવ્ય.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply