મને થોડું થોડું આવડે છે..

March 15th, 2014

ફૂલોની આંખોમાં આંખ પરોવતા આવડે છે

તડકાથી ભીંતોને રંગતા આવડે છે

મુશળધાર ચાંદનીમાં રાતરાણીના રાગને દાદ દેતા આવડે છે

વૃક્ષની બરછટ ત્વચાને મુલાયમ સ્પર્શ દેતા આવડે છે

સવારના પવનની પ્રાર્થનાનો મંત્રોચ્ચાર સાંભળતા આવડે છે

અંધકારને સપનું માની જીવી લેતા આવડે છે

અંધકારમાં ટમટમતા તારાને ફરી ફરી ગણતા આવડે છે

વરસાદના દિવસો માટે ચપટી તડકો સંઘરતા આવડે છે

બે મોજાં વચ્ચેના શૂન્ય સમયને મુઠ્ઠીમાં ભરી લેતા આવડે છે

ચપટા થઈ ગયેલાં ગીતોને નવેસરથી જન્માવતા આવડે છે

બા-બાપાજીની મીઠી સ્મૃતિનાં બારણાં ઉઘાડતા આવડે છે

મોંઘેરી મૈત્રીનું ગૌરવ અને જતન કરતા આવડે છે

કોઈ હોમલેસને આંખથીય પ્રશ્ન પૂછયા વિના અન્નજળ આપતા આવડે છે

ફાંસીએ ચડનાર કોઈ ખૂની માટે મૂક પ્રાર્થના કરતા આવડે છે

અને હજી કેટલુંય આવડવાનું બાકી..

 

 

 

 

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply