સતી

January 12th, 2012

પતિને પરમેશ્વર માનનારી
હું સતી સ્ત્રી નથી.
અને એટલે જ
પતિના અવસાન પછી
રદ થઈ ગયેલા અસ્તિત્વમાં
મૂરઝાયેલા ફૂલ જેમ જીવી જઈ
શેષ આયુષ્ય વીતાવવાના
આપણા ઉત્કૃષ્ટ રિવાજને
હું
વધાવી શકતી નથી.

હું
સ્વર્ગે જઈશ
એવી કોઈ ગણતરી
મારા ગણિતમાં છે જ નહીં!

3 Responses to “સતી”

 1. Rekha shukla(Chicago)on 27 Jan 2012 at 2:54 am

  ખુબ જ સુન્દર રચના..!!

 2. Sejalon 22 Feb 2012 at 3:03 pm

  સરસ

 3. Gunvanton 05 Feb 2013 at 4:21 am

  પન્નાબેન,
  સરસ રચના. આજના ભારતીય સમાજમા દરેક સ્ત્રીએ અને પુરુષે આવી ભાવના રાખવી જોઈએ. સ્ત્રીઓ એ ખાસ.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply